patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 28.09.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2020, 23(1): 47-54pldodaj do koszyka

Ocena świadomości i wiedzy kobiet na temat cellulitu oraz profilaktyka tego defektu


Faustyna Kuros 1/, Dominika Święch 2/, Karolina Skalska 2/, Magdalena Żmuda 2/

1/ Instytut Nauk o Zdrowiu, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
2/ Studenckie Koło Naukowe KosmetoScience, Instytut Nauk o Zdrowiu, Podhalańska Państwowa Uczenia Zawodowa w Nowym Targu

Streszczenie
Wprowadzenie. Cellulit lipodystrofia jest zmianą ukształtowania skóry, występującą głównie u kobiet w okolicy bioder, brzucha, ud, pośladków. Charakteryzuje się tworzeniem nieregularnych zgrubień oraz guzków, będących efektem wadliwego krążenia i osłabienia tkanki łącznej. Zjawisko powstawania cellulitu można podzielić na etapy stanowiące kolejne stopnie zaawansowania tej patologii.
Cel. Celem pracy była ocena świadomości i wiedzy kobiet na temat cellulitu, jego wpływu na zdrowie oraz postaw i podejmowanych przez nie działań wobec tego problemu.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 135 kobiet, w wieku od 18 do 65 roku życia. Kobiety te zostały poproszone o wypełnienie autorskiej ankiety, która zawierała 24 pytania podzielone na trzy części. Pierwsza część zawierała metryczkę oraz pytania o tryb życia wszystkich respondentek. Druga była częścią sprawdzającą ogólną wiedzę wszystkich ankietowanych. Trzecia część ankiety była skierowana tylko do kobiet z cellulitem, dotyczyła m.in. podejmowanych przez nie działań w redukcji lipodystrofii.
Wyniki. 75% ankietowanych kobiet zauważyło u siebie występowanie cellulitu, z czego 37% próbuje z nim walczyć, korzystając jedynie z zabiegów, które mogą wykonać samodzielnie w domu. Działania te 67% posiadaczek cellulitu, oceniło jako mało efektywne lub nieefektywne. 40% kobiet uważa, że cellulit ma negatywny wpływ na zdrowie. Taka sama ilość nie wie czy posiada ten defekt, a 20% twierdzi, że cellulit nie wpływa na stan zdrowia.
Wnioski. Badania własne wykazały, że znaczna część respondentek posiadających cellulit nie podejmuje prób jego redukcji, choć dla większości z nich stanowi on poważny defekt estetyczny. Część kobiet, która decyduje się na zabiegi antycellulitowe wykonywane w domu, wykonuje jest zbyt rzadko, aby przyniosły one oczekiwane efekty.

Słowa kluczowe: cellulit, lipodystrofia, zabiegi antycellulitowe, kosmetologia, ocena świadomości, profilaktyka cellulitu