patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 28.09.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2020, 23(1): 62-69pldodaj do koszyka

Frakcyjna mezoterapia nanoigłowa jako alternatywa dla frakcyjnej mezoterapii mikroigłowej w rewitalizacji skóry twarzy - doświadczenia własne


Justyna M. Brzozowska

LabEstetico Centrum Kosmetologii

Streszczenie
Wprowadzenie. Frakcyjna mezoterapia nanoigłowa (nanonakłuwanie, nanoiniekcje) jest bezbolesną metodą podania substancji aktywnej w obrębie naskórka w celu rewitalizacji skóry twarzy. Zabieg jest bezkrwawy oraz nie powoduje stanu zapalnego.
Cel. Celem pracy była ocena skuteczności serii zabiegów frakcyjnej mezoterapii nanoigłowej w poprawie kondycji skóry twarzy 3 badanych przypadków klinicznych po 30. roku życia.
Materiał i metody. Badaniem objęto 3 osoby po 30. roku życia. W badaniu wykorzystano pomiar poziomu nawilżenia skóry (pomiar korneometryczny), kwestionariusz ankiety satysfakcji klienta własnego autorstwa składający się z 16 pytań oraz specjalnie w tym celu opracowaną kartę obserwacji. Badanie realizowano od września 2018 r. do grudnia 2018 r. w LabEstetico Centrum Kosmetologii.
Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy otrzymanych wyników, można stwierdzić, iż po serii zabiegów nanonakłuwania nie uzyskano poprawy nawilżenia skóry twarzy klientów, ale uzyskano wizualną i palpacyjną poprawę wyglądu skóry (zregenerowana i odświeżona skóra twarzy).
Wnioski. Frakcyjna mezoterapia nanoigłowa to bezpieczna metoda rewitalizacji skóry twarzy. Uzyskane efekty po serii zabiegów nanonakłuwania są zadowalające dla klientów. Zabieg mezoterapii nanoigłowej może być alternatywą dla mezoterapii mikroigłowej w poprawie kondycji skóry twarzy, gdy istnieją przeciwskazania do mikroiniekcji.

Słowa kluczowe: mezoterapia nanoigłowa, mezoterapia mikroigłowa, mezoterapia, skóra