patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 01.10.2023
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2020, 23(2): 77-82pldodaj do koszyka

Otrzymywanie kosmetyków prasowanych


Magdalena Nalepa 1,2/, Anna Laudańska-Maj 1,2/, Agnieszka Gadomska-Gajadhur 2/

1/ Bell sp. z o.o. w Józefowie
2/ Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Streszczenie
Kluczowym etapem produkcji kosmetyków proszkowych jest prasowanie. Wymaga on od technologów wcześniejszego poznania charakterystyki używanych surowców, a następnie dostosowania do nich parametrów procesu technologicznego. Różnią się one w zależności od rodzaju używanej masy, która może występować zarówno w formie sypkiej, jak i płynnej (po wymieszaniu z rozpuszczalnikiem). Artykuł przybliża przemiany zachodzące podczas kompresowania oraz czynniki mające wpływ na efektywność produkcji.

Słowa kluczowe: kosmetyki proszkowe, prasowanie pod ciśnieniem, kompresja, charakterystyka prasowania, metody wtryskowe