patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 13.06.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2020, 23(2): 108-111pldodaj do koszyka

Badania kliniczne wyrobów medycznych stosowanych w medycynie estetycznej, na przykładzie implantów piersi


Fatima Dumicz

IQVIA RDS sp. z o.o.

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie dowodów na istnienie szeregu badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania implantów piersi. Ponadto, wskazanie danych o satysfakcji pacjentek po operacji. Przegląd systematyczny zawiera "badania dopełniające" (1992-2006) oraz 10-letnie badania kliniczne rozpoczęte w 1999 roku wraz z okresem po zakończeniu badania (tzw. follow-up) producentów implantów piersi Mentor i Allergan. Allergan zrekrutował do badania 715 pacjentek, a Mentor 1008. W obydwu badaniach najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi okazały się głównie komplikacje miejscowe, a nie ogólnoustrojowe. W 2006 roku Agencja Żywności i Leków dopuściła na rynek silikonowe implanty piersi Mentor i Allergan, uznając je za bezpieczne. Dane te mogą być pomocne zarówno dla lekarzy jak i dla pacjentek w podejmowaniu decyzji o operacji. Badania kliniczne w medycynie estetycznej prowadzone są do dziś.

Słowa kluczowe: medycyna estetyczna, implanty piersi, silikon, Allergan, Mentor, BIA-ALCL