patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 13.06.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2020, 23(2): 112-117pldodaj do koszyka

Skóra zwierciadłem ogólnego stanu zdrowia - choroby ogólnoustrojowe a stan skóry i jej przydatków


Patrycja Bejgier 1/, Katarzyna Urtnowska-Joppek 1,2/

1/ Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
2/ Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologii, Katedra Położnictwa, Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Streszczenie
Wprowadzenie. Skóra jest największym narządem w ludzkim organizmie i stanowi bardzo wiele ważnych funkcji. Przede wszystkim ochrania narządy wewnętrzne i odbiera bodźce ze środowiska zewnętrznego. Może ona sygnalizować jednocześnie o tym, że w środku organizmu zachodzą procesy chorobowe.
Cel. Celem badań była ocena częstotliwości współistnienia chorób ogólnoustrojowych ze zmianami w obrębie skóry, włosów i paznokci, a także zbadanie wiedzy ankietowanych na ten temat.
Materiał i metody. Przedmiotem badań była grupa 50 pacjentów szpitala (31 kobiet i 19 mężczyzn), u których zdiagnozowano choroby ogólnoustrojowe. Główną problematyką pracy było ustalenie czy zmiany współistniejące z chorobą główną są częste, czy wpływają na akceptację wyglądu badanych oraz czy ulegają zaostrzeniu wraz z zaostrzeniem choroby głównej. Zastosowaną techniką badawczą była ankieta, a narzędziem badawczym - jej kwestionariusz. Badania zostały przeprowadzone wśród pacjentów Szpitala im. Franciszka Dłutka w Rypinie.
Wyniki. Najwięcej ankietowanych zmagało się z chorobami tarczycy i układu pokarmowego. Badania zależności potwierdziły, że schorzenia układowe znacząco różnicują rodzaje zmian skórnych oraz, że płeć różnicuje badanych ze względu na skojarzenie faktu współistnienia zmian skórnych wraz z istniejącą chorobą.
Wnioski. Najważniejszym wnioskiem, jest fakt, że skóra jest zwierciadłem ogólnego stanu zdrowia - choroby ogólnoustrojowe często manifestują się poprzez zmiany w kolorycie, strukturze i ogólnej kondycji skóry.

Słowa kluczowe: skóra, zmiany skórne, choroby ogólnoustrojowe