patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 08.03.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2020, 23(3): 145-150pldodaj do koszyka

Aminokwasy wnikanie i przenikanie przez skórę


Magdalena Krulikowska 1/, Jacek Arct 2/, Anna Lembas 3/, Monika Grzybowska 3,4/

1/ Henkel Polska sp. z o.o.
2/ Fundacja dr Seidla w Warszawie
3/ Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
4/ Monat Global Poland

Streszczenie
Aminokwasy należą do jednych ze składników naturalnego czynnika nawilżającego NMF, przez co mają wpływ na wygląd, nawilżenie oraz elastyczność naszej skóry. Związki te występują w postaci jonowej, co wpływa na ich dobrą dysocjację w wodzie i słabe przenikanie przez lipofilową barierę jaką stanowi naskórek. W celu sprawdzenia w jakim stopniu aminokwasy penetrują naszą skórę, wykonano różne badania, zarówno in vivo jak i in vitro. Wykazały one, że same aminokwasy jedynie w niewielkim stopniu wnikają w stratum corneum. Sprawdzano również, eksperymentalnie, jak na przenikanie aminokwasów wpływają promotory przenikania i zastosowanie jontoforezy. Badania te miały na celu, pokazanie w jaki sposób możemy zwiększyć transdermalną penetrację aminokwasów.

Słowa kluczowe: aminokwasy, kosmetologia, skóra, przenikanie przeznaskórkowe, warstwa rogowa