patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 08.03.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2020, 23(3): 178-183endodaj do koszyka

Ocena ekspresji genów CCND1 i p21 w fibroblastach prawidłowych i keloidowych traktowanych kwasem elagowym


Agnieszka Garncarczyk

Zakład Kosmetologii Katedry Kosmetologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie
Wprowadzenie. Kwas elagowy (EA) to naturalny polifenol, występujący w wysokim stężeniu w owocach i orzechach. EA posiada właściwości przeciwnowotworowe, chemoprewencyjne i zmiatania wolnych rodników. Keloidy są łagodnymi guzami fibroproliferacyjnymi skóry bez potencjału złośliwego. Są wynikiem zmienionego gojenia się rany z nadmiernym tworzeniem się tkanki bliznowatej, która wykracza poza obszar pierwotnej rany i nie cofa się samoistnie. Białko Cyklina D1 jest ważnym regulatorem przejścia z fazy G1 do S cyklu komórkowego w wielu typach komórek. Nadekspresja genu kodującego cyklinę D1 - CCND1 jest jedną z najczęściej obserwowanych zmian w ludzkich nowotworowych liniach komórkowych. Białko P21 jest inhibitorem cyklinozależnych kinaz białkowych, które są wymagane, aby komórka z mutacjami DNA mogła wejść w fazę syntezy DNA (S-faza cyklu komórkowego).
Materiał i metody. W niniejszym badaniu dokonano ilościowej oceny żywotności fibroblastów prawidłowych i keloidowych inkubowanych w warunkach standardowych, traktowanych kwasem elagowym w stężeniu 0,0001%, 0,0003%, 0,001%, 0,003%, 0,01% przez 72 godziny. Dodatkowo oceniono zmiany ekspresji genów CCND1 i P21 w fibroblastach prawidłowych i keloidowych traktowanych kwasem elagowym w różnych stężeniach przy użyciu techniki ilościowej QRT-PCR (TaqMan) w czasie rzeczywistym. Poziom mRNA β-aktyny został użyty jako endogenne odniesienie.
Wyniki. Badanie wskazało, że kwas elagowy w stężeniu 0,001% indukuje ekspresję genu P21. W odpowiedzi na 0,0001-0,003% kwas elagowy po 72 godzinach inkubacji linia fibroblastów keloidowych KEL FIB wykazała istotnie niższą ekspresję genu CCND1 niż komórki niestymulowane (p<0,05; ANOVA). Aktywność proapoptotyczną kwasu elagowego w fibroblastach keloidów można wytłumaczyć indukowaniem zmian ekspresji genu CCND1.
Wnioski. Wyniki tego badania pokazują, że kwas elagowy moduluje ekspresję genów P21 i CCND1 w prawidłowych i keloidowych fibroblastach w sposób zależny od jego stężenia. Dalsze badania nad wpływem kwasu elagowego na ekspresję genów kodujących cykl komórkowy w komórkach nowotworowych mogą być podstawą do potwierdzenia celowości suplementacji kwasem elagowym, jako metody uzupełniającej terapię bliznowców.

Słowa kluczowe: keloid, kwas elagowy, fibroblast, p21, CCND1