patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 08.03.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2020, 23(3): 184-187pldodaj do koszyka

Skuteczność toksyny botulinowej w leczeniu nadpotliwości


Jan Rykała 1/, Marta Lepiorz 2/, Marta Fijałkowska 1/

1/ Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Magistrantka Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Nadmierną potliwość możemy zdefiniować jako stan, w którym dochodzi do zwiększonej produkcji potu niewynikającej z potrzeb fizjologicznych. Nadmierna produkcja potu pojawia się niezależnie od panującej temperatury i często wiąże się ze współistniejącym stresem. W nadpotliwości znajduje zastosowanie leczenie miejscowe, ogólne lub zabiegowe.
Cel. Celem pracy jest określenie skuteczności toksyny botulinowej w leczeniu nadmiernej potliwości.
Materiał i metody. Badaniem ankietowym poddano grupę 90 pacjentów (38 kobiet i 52 mężczyzn), którzy byli leczeni z powodu nadpotliwości. Przygotowana ankieta zawierała 29 pytań.
Wyniki. W badanej grupie 78 ankietowanych poddało się leczeniu zabiegowemu: 40 osób skorzystało z ostrzyknięć toksyną botulinową, 30 chorych z laseroterapii, 6 z jonoforezy i 2 z zabiegu z zastosowaniem mikrofal. Poziom zadowolenia z terapii był największy w przypadku toksyny botulinowej.
Wnioski. Zastosowanie toksyny botulinowej w nadmiernej potliwości daje dobre wyniki leczenia. Objawy nadpotliwości obniżają jakość życia pacjentów i wpływają negatywnie na samoocenę. Wśród wymienionych metod leczenia zabiegowego toksyna botulinowa wydaje się być najczęściej stosowana i prezentuje najlepsze wyniki.

Słowa kluczowe: nadpotliwość, leczenie, toksyna botulinowa