patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 08.03.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2020, 23(3): 193-197pldodaj do koszyka

Olejek paczulowy, ocena jakości hedonicznej i zafałszowania


Marek Chyc 1,2/

1/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
2/ Katedra Kosmetologii, Tarnowska Szkoła Wyższa

Streszczenie
Wstęp. Olejki eteryczne to substancje pochodzenia naturalnego, które nadal cieszą się dużą popularnością jako surowce kosmetyczne, jak również olejki wykorzystywane podczas zabiegów kosmetycznych.
Cel. Celem artykułu jest przeprowadzenie oceny jakości hedonicznej olejku paczulowego oraz oceny zafałszowania składu olejku zakupionego na polskim rynku w sprzedaży wysyłkowej.
Metody. Do oceny ewentualnego wystąpienia zafałszowania badanego olejku zastosowano spektroskopię w podczerwieni (ATR-FTIR), dla oceny jakości hedonicznej zapachu olejku paczulowego wykorzystano badania ankietowe.
Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano profil polarności zapachu olejku paczulowego oraz zidentyfikowano zafałszowanie zakupionego olejku przez dodatek tłuszczu roślinnego. Na jakość olejków eterycznych dostępnych na polskim rynku może mieć wpływ wiele czynników takich jak sposób otrzymywania, składowania czy też celowa modyfikacja. Produkty dostępne w handlu powinny podlegać ocenie na wzór wyrobów kosmetycznych, gdyż często pełnią taką rolę.
Wnioski. Olejki eteryczne dostępne na krajowym rynku nie są właściwie etykietowane, ocena jakości hedonicznej i zafałszowania olejku może być wykonana w prosty i jednoznaczny sposób.

Słowa kluczowe: olejki eteryczne, aromaterapia, ATR-FTIR