patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
sobota, 08.05.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2009, 12(2): 85-94pl,endodaj do koszyka

Minerały ilaste i zeolity w kosmetyce


Agnieszka Markiewicz 1/, Barbara Jachymska-Sarbak 2/, Zenon Sarbak 3/

1/ Salon Kosmetyki i Pielęgnacji Urody "IZIS", Poznań
2/ Zakład Chemii Fizycznej , Akademii Medycznej, Poznań (emeryt)
3/ Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Streszczenie
Przedstawiona praca opisuje właściwości fizykochemiczne minerałów ilastych takich jak kaolinit, smektyty (bentonit, montmoryllonit), mik, ziemię Fullera, pumeks i gliny oraz zeolity z sferycznymi i kanałowymi porami. Opisano strukturę geometryczną i zastosowanie tych materiałów w kosmetyce.

Słowa kluczowe: minerały ilaste, zeolity, glinki