patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2022, 25(1): 18-24pldodaj do koszyka

Parabeny


Jacek Arct 1/, Magdalena Krulikowska 2/

1/ Fundacja dr Seidla w Warszawie
2/ Action Poland sp. z o.o.

Streszczenie
Parabeny są szeroko stosowanymi i skutecznymi konserwantami pochodnymi kwasu 4-hydroksybenzoesowego, używanymi od kilkudziesięciu lat w żywności farmacji i kosmetyce. Ich toksycznego działania, endokrynologicznych zaburzeń, rakotwórczości lub genotoksyczności nigdy nie potwierdzono u ludzi. Obawy dotyczące ksenoestrogenności parabenów, są poparte zbiorem dowodów in vitro i zwierzęcych in vivo, rzeczywisty wpływ na zdrowie ludzkie jest dalekie od jasności. Odkrycie parabenów w tkance nowotworowej nie jest jednoznacznym dowodem na ich toksyczność. Usuwanie parabenów z produktów konsumenckich i zastępowanie ich innymi konserwantami może prowadzić do niekorzystnych skutków dla zdrowia. Nadal istnieją dowody naukowe na toksyczność parabenów są jednak przez SCCP uważane za całkowicie bezpieczne składniki kosmetyków. Ich stosowanie w kosmetykach jest przez tę instytucję prawnie ograniczone. Potrzebne są dalsze badania, aby przezwyciężyć kontrowersje na ich temat.

Słowa kluczowe: parabeny, estry kwasu 4-hydroksybenzoesowego, kosmetyki, konserwanty, toksyczność, nowotwory