patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 17.04.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy

CZASOPISMA


Polish Journal of Cosmetology

Kwartalnik ISSN 1731-0083 - format 205x290mm, ok. 80 str., wydawany od 1998 r.
Czasopismo recenzowane o charakterze naukowym, publikujące w polskiej i angielskiej wersji językowej artykuły przeglądowe i prace oryginalne na temat fizycznych, chemicznych i biologicznych aspektów kosmetologii i dziedzin pokrewnych, takich jak: dermatologia, immunologia, mikrobiologia, chemia, sensoryka.
Przedstawiane są także artykuły prezentujące firmy kosmetyczne oraz ich osiągnięcia technologiczne, produkty i zabiegi kosmetyczne.
Kwartalnik jest skierowany do grona ludzi zaangażowanych w badania naukowe z zakresu interdyscyplinarnie traktowanej kosmetologii a także do praktyków-kosmetologów, lekarzy dermatologów, producentów przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego.

Problemy Higieny i Epidemiologii

Kwartalnik ISSN 1895-4316 - format 205x290mm, ok. 120 str., wydawany od 2005 r. kontynuacja czasopisma „Problemy Higieny” wydawanego od 1977 r.
Czasopismo recenzowane o charakterze naukowym, publikujące w polskiej wersji językowej artykuły ukierunkowane głównie na medycynę profilaktyczną – a więc zajmującym się całokształtem zagadnień z zakresu zdrowia publicznego i tradycyjnej higieny, w tym: medycyną społeczną, medycyną środowiskową i statystyką medyczną.
Publikują w nim swoje prace naukowcy z instytutów naukowo-badawczych sektora zdrowia, uniwersytetów i akademii medycznych, akademii wychowania fizycznego, akademii rolniczych, w których funkcjonują katedry i zakłady zajmujące się szeroko rozumianą problematyką zdrowia człowieka i populacji oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

HYGEIA public health

Kwartalnik ISSN 1509-1945 - format 205x290mm, ok. 120 str., wydawany od 2010 r. jest drugim - obok kwartalnika Problemy Higieny i Epidemiologii (www.phie.pl) - czasopismem Polskiego Towarzystwa Higienicznego (www.pth.pl). Jest kontynuacją wydawanego w latach 1998-2004 czasopisma Hygeia.
Czasopismo recenzowane o charakterze naukowym, publikujące w polskiej lub angielskiej wersji językowej artykuły przeglądowe i prace oryginalne z zakresu szeroko rozumianego zdrowia publicznego.


WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE


Podstawy Perfumerii

Autorzy: dr Władysław S. Brud - członek władz Międzynarodowej Federacji Handlu Olejkami Eterycznymi i Aromatami (IFEAT)
dr Iwona Konopacka-Brud - ekspert w dziedzinie olejków eterycznych, chemii i technologii substancji zapachowych, aromaterapii i kosmetyki naturalnej
Opis: ISBN 978-83-923517-2-6, podręcznik dla studentów szkół kosmetycznych, format B5, 292 strony, oprawa twarda, 194 fotografie, 72 ryciny, 31 tabel, skorowidz
Spis:
 1. Zmysł węchu - Budowa i mechanizm działania
 2. Zapach a psychika
 3. Zapach jako źródło i nośnik informacji
 4. Historia perfumerii. cz. 1. Starożytność i wczesne średniowiecze
 5. Historia perfumerii. cz. 2. Woda Królowej Węgier
 6. Historia perfumerii. cz. 3. Ostatnie stulecia
 7. Klasyfikacja zapachów
 8. Surowce zapachowe. cz. 1. Składniki naturalne pochodzenia zwierzęcego
 9. Surowce zapachowe. cz. 2. Składniki naturalne pochodzenia roślinnego - otrzymywanie
 10. Surowce zapachowe. cz. 3. Składniki naturalne pochodzenia roślinnego - przegląd wybranych olejków eterycznych
 11. Surowce zapachowe. cz. 4. Składniki naturalne pochodzenia roślinnego - ekstrakty i olejki eteryczne z żywic
 12. Surowce zapachowe. cz. 5. Składniki syntetyczne
 13. Ocena jakości substancji zapachowych
 14. Perfumiarze. Tworzenie kompozycji zapachowych
 15. Perfumowanie wyrobów. cz. 1. Dobieranie kompozycji zapachowych do podstawowych grup wyrobów perfumowanych
 16. Perfumowanie wyrobów. cz. 2. Zawartość kompozycji zapachowych w wyrobach. Technologia perfumowania. Ocena jakości zaperfumowania
 17. Wyroby perfumeryjne i ich wytwarzanie
 18. Regulacje prawne dotyczące stosowania kompozycji zapachowych
 19. Aromaterapia, aromachologia, aromamarketing
 20. Globalny przemysł perfumeryjny. Marki i ich właściciele
 21. Aneks 1. Słownik terminów i określeń
 22. Aneks 2. Organizacje i instytucje związane z przemysłem substancji zapachowych
 23. Aneks 3. Literatura

Receptura Kosmetyczna z elementami kosmetologii

Autorzy: prof. dr hab. Ryszard Glinka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
mgr Marzena Glinka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Opis: ISBN 83-906839-8-9, podręcznik dla studentów szkół kosmetycznych, format B5, 424 strony, tabele, skorowidz
Spis:
 1. Nowe idee w transdermalnych systemach terapeutycznych
 2. Roślinne substancje biologiczne czynne
 3. Ekstrakty roślinne
 4. Oleje roślinne w farmacji, kosmetyce i dietetyce
 5. Kwasy oraz ich sole
 6. Hormony
 7. Wybrane receptury kosmetyczne
 8. Wybrane przykłady zastosowań
 9. Kosmetyki kolorowe
 10. Zastosowanie surowców roślinnych w wybranych afrodyzjakach
 11. Perfumeria - nauka o delikatnym ulatnianiu