patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 13.06.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy

Prenumerata kwartalnika

Polish Journal of Cosmetology

 • Cena egzemplarza w prenumeracie krajowej wynosi 25,00 zł, w prenumeracie zagranicznej 8 USD.
  W cenę prenumeraty wliczony jest koszt przesyłki.
 • Prenumeratę można zamówić na dowolną liczbę kwartałów, począwszy od dowolnego numeru.
  Można także zamówić wstecznie dowolne numery archiwalne.
 • Prenumeratę można zamówić dokonując wpłatę na konto wydawnictwa:
  Oficyna Wydawnicza MA Łódź
  58 1020 3352 0000 1802 0011 8638
  z dopiskiem: prenumerata PJC od ... do ...    (np. prenumerata PJC od 1/07 do 3/08)
 • Wpłata jest zamówieniem - egzemplarze wysłane zostaną pocztą na adres podany na blankiecie wpłaty.