patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 08.06.2023
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2022, 25(3): 161-165pldodaj do koszyka

Szkodliwe składniki kosmetyków


Aleksandra Derefinka 1/, Beata Szmigiel-Merena 2/

1/ Studenckie Koło Naukowe, Instytut Kosmetologii, Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu
2/ Instytut Kosmetologii, Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu

Streszczenie
W kosmetykach znajduje się wiele substancji, których nadmierna ilość może wykazywać szkodliwe działanie na ludzki organizm. Należą do nich glin, kadm i parabeny wykazujące działanie estrogenne Nadmierna podaż fluoru powoduje fluorozę kości, zębów oraz układu nerwowego. Do kosmetyków myjących dodawane są SLS i SLES, czyli silne detergenty, które mogą podrażniać skórę, a w konsekwencji wywoływać reakcje alergiczne. Ostatnią grupą są formaldehyd i jego donory o udowodnionym działaniu kancerogennym.

Słowa kluczowe: glin, kadm, parabeny, fluor, SLS, formaldehyd