patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2006, 9(3): 151-162pl,endodaj do koszyka

Zastosowanie biopolimerów (chitozan i guma ksantanowa) w recepturze hydrożeli przeciwzapalnych aplikowanych na skórę


Magdalena Piechota-Urbańska, Grażyna Samczewska, Justyna Kołodziejska

Katedra Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. Specyficzne właściwości chitozanu, takie jak: bioaktywność, biodegradowalność, bakteriostatyczność wraz z bezpiecznym profilem toksykologicznym czynią ten polimer cennym podłożem wykorzystywanym w medycynie, farmacji oraz kosmetologii.
Celem pracy było zaprojektowanie receptury stabilnych hydrożeli przeciwzapalnych na bazie chitozanu przeznaczonych na skórę oraz zbadanie ich właściwości fizykochemicznych i dostępności farmaceutycznej ibuprofenu. Podjęto próbę porównania wyników badań hydrożeli o analogicznej recepturze, lecz różniących się zastosowanym komponentem żelującym (chitozan i guma ksantanowa).
Materiały i metodyka. Przygotowano wariantowe podłoża hydrożelowe i preparaty z ibuprofenem na bazie chitozanu z powłok krewetek (SD=90%), chitozanu z pancerzy krabów (SD=85%) oraz gumy ksantanowej. Rozsmarowywalność preparatów zbadano metodą ekstensometryczną, szybkość utraty lotnych składowych - metodą grawimetryczną, zaś parametry lepkościowe wyznaczono przy użyciu reometru cyfrowego typu stożek-płytka. Metodą potencjometryczną zmierzono pH wytworzonych hydrożeli. Badanie dostępności farmaceutycznej ibuprofenu przeprowadzono z zastosowaniem metody spektrofotometrycznej.
Wyniki. Największą rozsmarowywalnością i najniższą lepkością charakteryzują się układy zawierające chitozan pozyskiwany ze skorupek krewetek. Wyniki badania szybkości utraty wody wskazują na porównywalny wzrost lepkości strukturalnej wszystkich badanych preparatów, a co za tym idzie na podobne zmiany dostępności farmaceutycznej ibuprofenu w czasie aplikacji hydrożeli. Wszystkie zaproponowane układy posiadają pH kompatybilne z pH skóry. Ibuprofen uwalnia się mniej efektywnie z modelowych preparatów z chitozanem, niż z gumą ksantanową. Wprowadzenie glikolu propylenowego i glicerolu do receptury przyczynia się do zmniejszenia rozsmarowywalności i lepkości oraz do obniżenia dostępności farmaceutycznej ibuprofenu.
Wnioski. Najkorzystniejsze właściwości aplikacyjne (w tym reologiczne) uzyskano dla modelowych hydrożeli zawierających chitozan ze skorupek krewetek (SD=90%). Wytworzone przy jego udziale recepturowym preparaty charakteryzują się także wysoką dostępnością farmaceutyczną ibuprofenu, lecz uzyskane rezultaty są mniej zadowalające niż wyniki badania hydrożeli z gumą ksantanową.

Słowa kluczowe: hydrożele przeciwzapalne, skóra, chitozan, guma ksantanowa, ibuprofen