patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2006, 9(3): 171-179pl,endodaj do koszyka

Kremy aloesowe nawilżające


Teresa Bujak, Marian M. Zgoda, Kazimiera H. Bodek, Agnieszka Pietrzykowska

Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Na bazie wyciągu z liści aloesu opracowano technologię modelowych kremów aloesowych uwzględniając również wzbogacenie ich o inne składowe nawilżające, co prowadzi do odżywiania i regeneracji suchej skóry.
Jedną z substancji nawilżających stosowanych w kosmetyce jest difen-hydramina, która aktywnie chroni skórę przed utratą wilgoci spowodowaną czynnikami zewnętrznymi (promieniowanie słoneczne, suche powietrze) i jednocześnie utrzymuje właściwy poziom nawilżenia skóry w jej głębokich warstwach.
Celem badań było określenie dostępności farmaceutycznej aloeniny w świeżo sporządzonych modelowych kremach zawierających suchy wyciąg ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloe Arborescens Mill.). Oceniono również wpływ difenhydraminy na uwalnianie aloeniny z badanych modelowych preparatów.
Materiały i metody. Opracowano technologię modelowych kremów aloesowych o działaniu nawilżającym. Wg danych literaturowych również difenhydramina jest doskonałym środkiem nawilżającym i dobrze się komponuje w opracowanych kremach (brak niezgodności recepturowych).
Analizę dostępności farmaceutycznej aloeniny w badanych kremach przeprowadzono metodą statyczną opartą na dializie substancji czynnej przez błonę selektywnie przepuszczalną tomophan umieszczoną w aparacie Mutimer. W analizie chemicznej oznaczania zespołu substancji czynnych w przeliczeniu na aloeninę posłużono się metodą spektrofotometryczną bezpośrednią. Dostępność farmaceutyczną badanych kremów określono przy pomocy parametrów biofarmaceutycznych tj. stałych uwalniania (k) oraz czasu połowicznego okresu uwalniania (t50% ).
Wyniki badań zawartości aloeniny w analizowanym materiale pozwalają zaliczyć ten związek do grupy związków dominujących w składzie chemicznym roślin Aloe Arborescens uprawianych w cieplarniach Zakładów Zielarskich "Herbapol"S.A. w Klęce.
Na podstawie uwalniania aloeniny z kremów aloesowych badano również przydatność proponowanych podłoży maściowych (vehiculum).
Wnioski. Wybrana błona dializacyjna tomofan dawała w oznaczeniach dostępności farmaceutycznej porównywalne wyniki i jest w pełni przydatna do badania dostępności farmaceutycznej aloeniny z badanych kremów. Diphenhydramina nie wpływa na uwalnianie aloeniny z badanych modelowych kremów, ale wg danych literaturowych jest doskonałym środkiem nawilżającym.

Słowa kluczowe: Aloes, Aloe arborescens, kremy aloesowe, kremy nawilżające, dostępność farmaceutyczna, aloenina