patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2007, 10(2): 115-124pl,endodaj do koszyka

Kremy aloesowe do suchej skóry


Teresa Bujak, Marian M. Zgoda, Patrycja Jedlińska

Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Aloes drzewiasty wykazuje wielokierunkowe działanie lecznicze, uwarunkowane zróżnicowanym składem chemicznym. Wyciąg z liści aloesu ma właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne, regenerujące i światłochronne. Aloes jest jedną z najczęściej używanych roślin do pielęgnacji suchej skóry w kremach kosmetycznych.
Cel. Celem badań było określenie dostępności farmaceutycznej aloeniny w świeżo sporządzonych modelowych kremach zawierających suchy wyciąg ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloe Arborescens Mill.). Oceniono również wpływ mocznika na uwalnianie aloeniny z badanych modelowych preparatów.
Materiały i metody. Opracowano technologię modelowych kremów aloesowych do suchej skóry. Analizę dostępności farmaceutycznej aloeniny w badanych kremach przeprowadzono metodą statyczną opartą na dializie substancji czynnej przez błonę selektywnie przepuszczalną tomofan umieszczoną w aparacie Mutimer. W analizie chemicznej oznaczania zespołu substancji czynnych w przeliczeniu na aloeninę posłużono się metodą spektrofotometryczną bezpośrednią. Dostępność farmaceutyczną badanych kremów określono przy pomocy parametrów biofarmaceutycznych tj. stałych uwalniania (k) oraz czasu połowicznego okresu uwalniania (t50%).
Wyniki. Wyniki badań zawartości aloeniny w analizowanym materiale pozwalają zaliczyć ten związek do grupy związków dominujących w składzie chemicznym roślin Aloe Arborescens uprawianych w cieplarniach Zakładów Zielarskich "Herbapol" S.A. w Klęce. Na podstawie uwalniania aloeniny z kremów aloesowych badano również przydatność proponowanych podłoży maściowych.
Wnioski. Wybrana błona dializacyjna tomofan dawała w oznaczeniach dostępności farmaceutycznej porównywalne wyniki i jest w pełni przydatna do badania dostępności farmaceutycznej aloeniny z badanych kremów. Mocznik nie wpływa na uwalnianie aloeniny z badanych modelowych kremów, ale wg danych literaturowych jest doskonałym środkiem nawilżającym, zalecanym do suchej skóry.

Słowa kluczowe: Aloes, Aloe arborescens, kremy aloesowe, kremy nawilżające, dostępność farmaceutyczna, aloenina