patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2007, 10(2): 125-132pl,endodaj do koszyka

Sole kwasu glukonowego - otrzymywanie i zastosowanie


Marek Staszewski

Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych Katedry Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Polihydroksykwasy, to nowa generacja hydroksykwasów mających szerokie zastosowanie w farmacji. Coraz częściej znajdują one również zastosowanie w wielu formach kosmetycznych. W poprzednich latach, w Zakładzie Syntezy i Technologii Środków Leczniczych otrzymano i przebadano dostępność farmaceutyczną wybranych pochodnych kwasu laktobionowego. Poniższa praca rozpoczyna cykl badań nad solami kwasu glukonowego i ich zastosowaniem w kosmetyce.
Cel. Celem niniejszej pracy było otrzymanie soli kwasu glukonowego zawierających wapń, magnez, cynk, potas, sód, które mogłyby znaleźć zastosowanie w formach kosmetycznych.
Metodyka. Do otrzymania poniższych soli wykorzystano glukono-δ-lakton oraz węglany odpowiednich pierwiastków.
Wyniki. W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano pochodne - wapniową, magnezową, cynkową, potasową i sodową, w postaci białych krystalicznych ciał stałych. Strukturę ich potwierdzono ogólnie znanymi metodami analitycznymi.

Słowa kluczowe: polihydroksykwasy, kwas glukonowy, sole metali