patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2007, 10(3): 175-180pl,endodaj do koszyka

Badania aplikacyjne laktobionianu miedzi


Aleksandra Pietrzak-Gadzka

Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych Katedry Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. Kwas laktobionowy należy do najnowszej generacji hydroksykwasów - polihydroksykwasów (PHA). Stosowany miejscowo wzmacnia czynność bariery naskórkowej, wspomaga proces odnowy komórkowej, powoduje złuszczanie powierzchownych warstw komórek warstwy rogowej. Stymuluje fibroblasty do produkcji włókien kolagenowych, elastycznych i wpływa na produkcję glikozoaminoglikanów w skórze właściwej oraz posiada silne działanie antyoksydacyjne wynikające z możliwości chelatowania m.in. jonów żelaza.
Cel. Celem pracy było zbadanie wpływu preparatu zawierającego laktobionian miedzi na skórę. Badany był głównie wpływ jaki wywiera laktobionian miedzi na bruzdy, zmarszczki, teleangiektazje oraz na suchość skóry.
Materiał i metody. Badania prowadzone były na 20 osobowej grupie kobiet. Zabieg wykonywano co 3 dni przez okres 1 miesiąca. Łącznie każda z pacjentek poddana była 10 zabiegom. W trakcie aplikacji wykorzystano głowice ultradźwiękową Sonostar II. Raz w tygodniu przeprowadzana była ankieta oceniająca stopień nasilenia występowania bruzd, drobnych zmarszczek, suchości skóry i teleangiektazji.
Wyniki. Podczas trwania badania zaobserwowano zmianę w głębokości bruzd na twarzy. Drobne zmarszczki uległy spłyceniu bądź całkowitemu zanikowi u większości badanych kobiet. Zmiany te w większości przypadków zauważalne były już w 1 bądź 2 tygodniu trwania badania. Zmniejszoną suchość skóry zaobserwowano u 8 pacjentek w pierwszym tygodniu badania. U pozostałych 9 osób suchość skóry uległa poprawie w 2 i 3 tygodniu trwania zabiegów. Podczas zabiegów nie stwierdzono występowania żadnych negatywnych odczuć i efektów. Stwierdzono poprawę w ogólnym stanie skóry u 12 pacjentek z czego u 4 kobiet zmiana ta była duża lub bardzo duża.
Wnioski. Po zakończonym cyklu zabiegów zaobserwowano istotną statystycznie zmianę w nasileniu występowania bruzd (p=0,0006), drobnych zmarszczek (p <= 0,0001) oraz w suchości skóry (p <= 0,0001). Nie stwierdzono statystycznego wpływu laktobionianu miedzi na stan rozszerzonych drobnych naczyń krwionośnych na twarzy (p = 0,0651).

Słowa kluczowe: laktobionian miedzi, badania aplikacyjne, zmarszczki, teleangiektazje