patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 01.10.2023
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2007, 10(4): 248-259pl,endodaj do koszyka

Poziom nawilżenia skóry a maź płodowa (Vernix caseosa) - badania wstępne


M. Sedef Erdal, Ahmet Araman

Istanbul University, Faculty of Pharmacy, Dept. of Pharmaceutical Technology, 34116 ISTANBUL, TURKEY

Streszczenie
Wstęp. U noworodków urodzonych przedwcześnie brak mazi płodowej ochraniającej skórę przyczynia się do wzrostu ryzyka infekcji a także upośledza zdolność do utrzymania stałej ciepłoty ciała. Z tego powodu, w przypadku wcześniaków aby uniknąć nadmiernej utraty wody z naskórka (TEWL) stosuje się specjalne preparaty ochronne aplikowane na skórę, różniące się jednak zarówno składem jak i właściwościami od naturalnej ochrony jaką stanowi maź płodowa.
Cel. Celem poniższych badań było uzyskanie odpowiednich emulsji wielokrotnych typu W/O/W o działaniu jak najbardziej zbliżonym do właściwości mazi płodowej, zwłaszcza w odniesieniu do ochrony skóry przed nadmiernym przesuszeniem.
Materiał i metody. W trakcie badania zastosowano preparaty typu emulsji wielokrotnych W/O/W, zawierające skwalen i cholesterol w fazie olejowej. Oceniano zmiany poziomu nawilżenia skóry zdrowej oraz uszkodzonej acetonem zarówno przed jak i po nałożeniu na jej powierzchnię próbek mazi płodowej i odpowiednio przygotowanych emulsji. Ocenę stopnia nawilżenia skóry dokonano za pomocą korneometru, natomiast do oceny zmian w składzie lipidowym warstwy rogowej użyto spektrofotometru ATR-FTIR.
Wyniki. W wyniku przeprowadzonych testów panelowych zaobser-wowano korzystne zmiany parametrów skórnych, które pojawiły się po zastosowaniu mazi płodowej oraz emulsji. Efekty zastosowania emulsji F4 były najbardziej zbliżone do danych uzyskanych w wyniku nałożenia mazi płodowej, zarówno pod względem nawilżenia warstwy rogowej jak zawartości wody w naskórku (80%).
Wnioski. Stwierdzono, że parametry ochronne i nawilżające najbardziej zbliżone do mazi płodowej wykazała emulsja F4, można zatem przyjąć, że zastosowanie preparatu ochronnego o takim składzie u noworodków pozbawionych naturalnej ochrony umożliwi ochronę skóry przed nadmiernym wysychaniem oraz pochodnymi od tego zjawiska infekcjami. Możliwe jest także wykorzystanie danego preparatu w celu leczenia skóry suchej ludzi dorosłych.

Słowa kluczowe: maź płodowa, nawilżenie skóry, emulsja wielokrotna, spektroskopia ATR-FTIR