patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2008, 11(1): 25-39pl,endodaj do koszyka

Starzenie - przyczyny i skutki


Justyna Ostrowska, Elżbieta Skrzydlewska

Zakład Analizy Chemicznej, Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku
Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Streszczenie
Starzenie się organizmu, w tym także skóry jest naturalnym procesem polegającym na zmniejszeniu biologicznej aktywności komórek i spowolnieniu procesów regeneracyjnych. Istotną rolę odgrywają tu czynniki genetyczne oraz współdziałające z nimi czynniki wewnętrzne związanie z zaburzeniami regulacji hormonalnej, nieprawidłowym odżywianiem i niedoborami witaminowymi oraz czynniki zewnętrzne, takie jak promieniowanie UV, skażenie środowiska. W artykule opisano przyczyny, objawy oraz sposoby opóźniania procesu starzenia. W ostatnich latach coraz częściej przyczyn tego procesu upatruje się w bezpośrednim destrukcyjnym działaniu utleniaczy, w tym głównie wolnych rodników. Wolne rodniki modyfikując oksydacyjnie związki ważne biologicznie, takie jak lipidy, białka i kwasy nukleinowe wpływają na powstanie zaburzeń struktury i funkcji błon komórkowych, białek strukturalnych, enzymatycznych oraz powstawanie mutacji genowych. Prowadzi to zaburzenia fizjologicznych funkcji komórek. Istotną rolę w procesie starzenia organizmu przypisuje się również końcowym fragmentom chromosomów - telomerom. Po każdym podziale komórkowym dochodzi do skrócenia telomeru, zatem liczba podziałów komórkowych zależy od długości telomerów, a zwiększona generacja wolnych rodników powoduje nasilenie szybkości skracania telomeru. Jednym ze sposobów spowolnienia tych procesów może być ograniczenie generacji wolnych rodników lub neutralizowanie powstałych. Można to osiągnąć między innymi poprzez ochronę przed promieniowaniem UV, właściwą dietę, ograniczającą ilość spożywanych kalorii (restrykcja kaloryczna) oraz aplikowanie związków wykazujących działanie antyoksydacyjne. Do antyoksydantów stosowanych w zapobieganiu starzeniu należą głównie witaminy A, E, C i ich pochodne, N-acetylocysteina oraz związki pochodzenia roślinnego takie jak np. flawonoidy. Dzięki kontroli wymienionych czynników można w znaczący sposób opóźnić proces starzenia się skóry w porównaniu z innymi tkankami.

Słowa kluczowe: starzenie, wolne rodniki, peroksydacja lipidów, oksydacyjne modyfikacje białek, telomery, antyoksydanty, restrykcje kaloryczne