patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2008, 11(1): 64-71pl,endodaj do koszyka

Kremy aloesowe o działaniu przeciwgrzybiczym


Teresa Bujak, Marian M. Zgoda, Kazimiera H. Bodek

Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Wyciąg z liści aloesu ma właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne, regenerujące i światłochronne a 5% kremy aloesowe mogą być stosowane w leczeniu grzybic skóry. Silicea - krzemionka otrzymana ze skrzypu polnego zwiększa odporność na grzybice i zakażenia bakteryjne.
Cel. Celem badań było określenie dostępności farmaceutycznej aloeniny w świeżo sporządzonych maściach p/grzybiczych zawierających suchy wyciąg ze świeżych liści aloesu drzewiastego.
Materiały i metody. Opracowano technologię kilku kremów p/grzybiczych z aloesem oraz aloesem i clotrimazolem. Analizę dostępności farmaceutycznej aloeniny w badanych kremach przeprowadzono metodą statyczną opartą na dializie substancji czynnej przez błonę selektywnie przepuszczalną Tomophan i mierzono kolejno w aparacie Mutimer. W analizie chemicznej oznaczania zespołu substancji czynnych w przeliczeniu na aloeninę posłużono się metodą spektrofotometryczną bezpośrednią. Dostępność farmaceutyczną badanych kremów określono przy pomocy parametrów biofarmaceutycznych tj. stałych uwalniania (k) oraz czasu połowicznego okresu uwalniania (t50% ).
Wyniki. Wyniki badań zawartości aloeniny w analizowanym materiale pozwalają zaliczyć ten związek do grupy związków dominujących w składzie chemicznym roślin Aloe Arborescens uprawianych w cieplarniach Zakładów zielarskich "Herbapol" S.A. w Klęce. Na podstawie uwalniania aloeniny z kremów aloesowych badano również przydatność proponowanych podłoży kremowych.
Wnioski. Wybrana membrana dializacyjna Tomofan dawała w oznaczeniach dostępności farmaceutycznej porównywalne wyniki i jest w pełni przydatna do badania dostępności farmaceutycznej aloeniny z badanych kremów. Glikol propylenowy jest dobrym promotorem uwalniania aloeniny z badanych kremów, a dane z piśmiennictwa podają, że wprowadzenie glikolu propylenowego zwiększa aktywność terapeutyczną klotrimazolu w dermatofitowych grzybicach skóry.

Słowa kluczowe: Aloe arborescens, kremy aloesowe, działanie przeciwgrzybicze, aloenina, dostępność farmaceutyczna