patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2008, 11(1): 72-80pl,endodaj do koszyka

Wpływ lepkości strukturalnej na uwalnianie środka leczniczego z form hydrożeli zawierających kwas poliakrylowy


Michał K. Kołodziejczyk, Justyna Kołodziejska, Marian M. Zgoda

Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Cel pracy. Zbadano parametry lepkościowe rynkowych produktów hydrożelowych o działaniu przeciwzapalnym. Celem pracy było ustalenie związku między parametrami reologicznymi uzależnionymi od receptury badanych hydrożeli a dostępnością farmaceutyczną ketoprofenu.
Materiał i metody. Materiał do badań stanowiły opracowane na bazie kwasu poliakrylowego rynkowe produkty hydrożelowe zawierające formę kwasową ketoprofenu. Parametry lepkościowe hydrożeli wyznaczono przy użyciu reometru cyfrowego typu stożek-płytka. W warunkach in vitro przeprowadzono badania kinetyki uwalniania zawartego w hydrożelach środka leczniczego przez standardową membranę typu Viscing do płynu biorczego.
Wyniki i ich omówienie. Rynkowe hydrożele z ketoprofenem przeznaczone do stosowania na skórę to układy nienewtonowskie, reologicznie niestabilne, posiadające granicę płynięcia. Najniższą wartość lepkośći strukturalnej, pola pętli histerezy oraz granicy płynięcia uzyskano dla preparatu, którego recepturę wytworzono na bazie Carbopolu 940.
Wnioski. Parametry reologiczne: niska wartość lepkości strukturalnej przy zachowaniu niewielkiego pola pętli histerezy, mają wpływ na wysoką dostępność farmaceutyczną ketoprofenu z rynkowych produktów hydrożelowych zawierających kwas poliakrylowy.

Słowa kluczowe: hydrożele, kwas poliakrylowy, lepkość, dostępność farmaceutyczna, ketoprofen