patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2008, 11(2): 84-88pl,endodaj do koszyka

Aktywność biologiczna pierwiastków w aspekcie fizjologii skóry i aplikacji w kosmetyce. Cz. III. Pierwiastki toksyczne


Romuald Czerpak, Agata Jabłońska-Trypuć

Zakład Nauk Biologicznych, Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Streszczenie
Pierwiastki toksyczne działają szkodliwie, ale też niektóre z nich w znikomych ilościach stosowane są w terapii niektórych chorób oraz jako czynniki dezynfekujące, konserwujące i pestycydy. W śladowych ilościach działają korzystnie na wzrost i niektóre procesy metaboliczne człowieka. Do pierwiastków tych zalicza się rubid, beryl, stront, kadm, tal, rtęć, arsen itd. Metale ciężkie hamują aktywność enzymów, hormonów peptydowych i białkowych oraz przenośników w transporcie aktywnym przez błony komórkowe. Również stymulują tworzenie się wolnych rodników, które łącząc się z DNA działają mutagennie. Oddziaływują one także szkodliwie na wątrobę, nerki, układy: krwionośny, nerwowy, rozrodczy, mięśniowy i kostny. Kumulując się w różnych tkankach i narządach miąższowych stanowią przyczynę powstawania różnych nowotworów.

Słowa kluczowe: kadm, rtęć, ołów, metale ciężkie, pierwiastki toksyczne