patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2008, 11(2): 121-139pl,endodaj do koszyka

Klient a rynek usług kosmetycznych


Jana Metelska, Kinga Rauer, Elżbieta Nowakowska

Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Wprowadzenie. Doskonały wygląd ciała oraz wypielęgnowana i promieniująca zdrowiem twarz w mniemaniu wielu ludzi uchodzi za klucz do sukcesu i oznakę dobrego powodzenia w życiu. Zwiększone zapotrzebowanie na usługi związane z poprawą urody, wizerunku zewnętrznego i sylwetki przekłada się z kolei na intensywny rozwój branży usług kosmetycznych.
Cel. Celem pracy była analiza zmian i tendencji zachodzących na rynku kosmetycznym, a w konsekwencji sformułowanie przewidywań na najbliższe 2-3 lata, oraz analiza preferencji i uwarunkowań zachowań klientów salonów kosmetycznych w Polsce.
Materiał i metody. Badaniami objęto 118 gabinetów/salonów kosmetycznych z terenu całego kraju. Analizę zmian i tendencji zachodzących na rynku kosmetycznym oraz preferencji klientów przeprowadzono na podstawie specjalnie opracowanego dla potrzeb artykułu narzędzia badawczego (ankieta w załączeniu).
Wyniki. Wyniki uzyskane na podstawie opracowanego narzędzia badawczego wskazują na dynamiczny wzrost wszystkich analizowanych elementów rynku usług kosmetycznych w Polsce w okresie ostatnich dwóch lat. Sytuacja ta przypuszczalnie jest wynikiem światowych makrotrendów, wzrostu dochodów ludności, zmian stylu życia i wartości, działań marketingowych oraz preferencji konsumentów.
Wnioski. Autorzy przewidują, że w najbliższych latach należy oczekiwać raczej kontynuacji aktualnego trendu wzrostowego na rynku usług kosmetycznych w Polsce. Zarówno wzrost wynagrodzeń i poziomu życia, jak i zmiany stylu życia, nawyków higienicznych, pielęgnacji, świadomości potrzeb konsumentów dają pozytywne perspektywy.

Słowa kluczowe: klient, rynek, usługi kosmetyczne