patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2008, 11(2): 140-147pl,endodaj do koszyka

Ocena estetycznych wyników chirurgicznego leczenia ginekomastii


Bogusław Antoszewski 1/, Anna Kasielska 2/, Julia Kruk-Jeromin 1/

1/ Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej KCh Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Indywidualny Tok Studiów w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej KCh Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Ginekomastia to nadmierny rozrost tkanki gruczołowej sutków u osób płci męskiej. Leczenie chorych z ginekomastią polega między innymi na chirurgicznej redukcji piersi.
Cel. Celem pracy jest ocena estetycznych wyników chirurgicznego leczenia ginekomastii.
Materiał i metoda. Ocenę przeprowadzono w grupie 37 mężczyzn, którzy byli operowani z powodu ginekomastii w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2001-2007. Ocenę wyników chirurgicznej redukcji piersi przeprowadzano na podstawie badania lekarskiego, podczas wizyty kontrolnej, minimum 6 miesięcy po operacji. Przed operacją oceniono wielkość piersi i ich symetrię a podczas badania kontrolnego po zabiegu: wielkość piersi, ich symetrię, kształt i symetrię kompleksu otoczka - brodawka oraz widoczność blizn. W każdym z czterech wymienionych wyżej zagadnień stosowano punktację 0, 1, 2 punkty, gdzie 0 oznaczało dobry wynik a 2 punkty - zły.
Wyniki. Sumaryczna ocena estetycznych wyników operacji wykazała, że u ponad połowy (19; 51,4%) badanych efekt estetyczny oceniono jako dobry, a u pozostałych jako zadowalający. U żadnego z operowanych nie stwierdzono ostatecznej punktacji powyżej 4, a więc wyniku niezadowalającego. Analiza statystyczna wykazała, że operacyjne leczenie ginekomastii istotnie wpływa na poprawę wielkości i symetrii piersi (p<0.05). Zaobserwowano też, że mniejszy rozmiar ginekomastii wiązał się z lepszym wynikiem estetycznym operacji dotyczącym symetrii piersi.
Wnioski. Chirurgiczne leczenie ginekomastii daje dobre wyniki estetyczne pod warunkiem odpowiedniego doboru metody operacyjnej do wielkości piersi. Najlepsze efekty uzyskuje się w przypadkach sutków o małych i średnich rozmiarach.

Słowa kluczowe: ginekomastia, operacyjna redukcja piersi, estetyczny efekt