patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2008, 11(2): 148-161pl,endodaj do koszyka

Dostępność farmaceutyczna ketoprofenu z podłoży hydrożelowych w obecności suchych wyciągów roślinnych


Magdalena Piechota-Urbańska, Aneta Berner-Strzelczyk

Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. W pracy podjęto próbę wprowadzenia do hydrożelowego vehiculum obok niesteroidowego leku przeciwzapalnego (ketoprofen) suchych standaryzowanych ekstraktów roślinnych w celu osiągnięcia synergii w obszarze działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego.
Materiały i metodyka. Wytworzono modelowe preparaty hydrożelowe na bazie karbopoli, CMC-Na oraz chitozanu zawierające suche standaryzowane ekstrakty roślinne i ketoprofen. Rozsmarowywalność preparatów zbadano metodą ekstensometryczną, parametry lepkościowe wyznaczono przy użyciu reometru cyfrowego typu stożek-płytka. Metodą potencjometryczną zmierzono pH wytworzonych hydrożeli. Badanie dostępności farmaceutycznej substancji leczniczych przeprowadzono metodą membranową używając do oceny ilości uwolnionej substancji leczniczej metodę spektrofotometryczną.
Wyniki. Badania lepkościowe wykazały, że wszystkie zaproponowane formulacje to układy lepkoplastyczne posiadające granice płynięcia. Preparaty wykonane na bazie karbopoli pomimo wysokich wartości lepkości charakteryzują się najwyższymi wartościami pól powierzchni pod krzywymi uwalniania substancji leczniczych z suchych wyciągów roślinnych. Wprowadzenie do formulacji z ketoprofenem suchych standaryzowanych wyciągów roślinnych nie wpływa znacząco na dostępność farmaceutyczną ketoprofenu. Proces uwalniania ketoprofenu z badanych preparatów przebiega zgodnie z kinetyką I-go rzędu.
Wnioski. Formulacje wytworzone na bazie karbopoli charakteryzują się wysoką dostępnością farmaceutyczną ketoprofenu oraz substancji leczniczych zawartych w suchych standaryzowanych wyciągach roślinnych z czarciego pazura i nawłoci. Zaproponowane formulacje mogą stanowić alternatywę dla preparatów rynkowych o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym.

Słowa kluczowe: hydrożele przeciwzapalne, ketoprofen, wyciągi roślinne, dostępność farmaceutyczna