patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2008, 11(4): 246-259pl,endodaj do koszyka

Melanokolagen typu I - otrzymywanie i zastosowanie


Józef Przybylski 1/, Krystyna Siemaszko-Przybylska 1/, Piotr Rogala 1/, Agnieszka Kruszyna 1/, Monika Kopystecka 1/, Anna Szaniawska 2/, Maciej Wołowicz 2/, Agnieszka Kąkol 2/, Leszek Kubisz 3/, Marlena Gauza 3/, Ryszard Glinka 4/, Marzena Glinka 5/

1/ 3-Helisa Sp. z o.o., 81-434 Gdynia, ul. Norwida 4D
2/ Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
3/ Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
4/ Katedra Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
5/ Oddział Kosmetologii Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Praca przedstawia aktywny biologicznie nanomelanokolagen uzyskany ze skór ryb metodą hydratacji katalizowanej kwasem mlekowym według patentu J. Przybylskiego i wsp. Patent Polski PL 190737 oraz US Patent Nr 7285638 B2.
Aktywny biologicznie nanomelanokolagen uzyskany metodą hydratacji według podanych patentów. łączy ze sobą właściwości kolagenu intakt występującego w postaci biopolimerów nanocząsteczek kolagenowych i nanocząsteczek melaninowych.

Słowa kluczowe: nanomelanokolagen