patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2008, 11(4): 260-271pl,endodaj do koszyka

Emulsje wielokrotne - otrzymywanie i zastosowanie w kosmetykach


Marek Staszewski

Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych Katedry Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wiele grup kosmetyków dostępnych na rynku to emulsje. Są to układy złożone, które dają możliwość otrzymywania preparatów o różnych właściwościach i zastosowaniach. Poza najczęściej stosowanymi emulsjami prostymi, które szeroko wykorzystywane są w życiu codziennym, istnieją również tzw. emulsje podwójne (wielokrotne), które swoje zastosowanie znalazły w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym. Otrzymywanie emulsji wielokrotnych nie jest procesem łatwym. Powodzenie tego procesu zależy od wielu czynników, m.in. odpowiedniego doboru składników i emulgatorów, a także samej metody ich wytwarzania. Początkowo emulsje wielokrotne otrzymywano jednoetapowo na drodze mieszania, natomiast obecnie w celu ich otrzymania wykorzystuje się specjalnie opracowane metody i urządzenia.

Słowa kluczowe: emulsje wielokrotne, W/O/W, O/W/O, stabilność emulsji, emulgatory