patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2008, 11(4): 272-278pl,endodaj do koszyka

Kosmetologia genetotroficzna


Henryk Kostyra 1/, Marta Potocka 1/, Elżbieta Kostyra 2/

1/ Laboratorium Nutrikosmetyki, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
2/ Katedra Biochemii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie
Kosmetologia genetotroficzna jest pojęciem utworzonym przez autorów artykułu na bazie teorii genetotrofii Rogera J. Williama. Podstawowym założeniem kosmetologii genetotroficznej jest występowanie indywidualności biochemicznej, różniącej organizmy ludzkie. Podłożem do takiego poglądu są osiągnięcia genomiki i proteomiki. Genomika i proteomika jest powiązana z żywieniem człowieka, zarówno w aspekcie różnorodności jak i ilości spożywanego pokarmu. W odniesieniu do kosmetologii dziedzinę tę nazywa się nutrikosmetyką. Nutrikosmetykę należy więc rozumieć jako skojarzone odżywianie fizjologiczne (dieta pokarmowa) z odżywianiem kosmetologicznym (stosowanie bioaktywnych kosmetyków). W ujęciu kosmetologii genetotroficznej efektywność tych dwóch sposobów odżywiania zależy od indywidualności biochemicznej organizmu każdego człowieka. Kosmetologia genetotroficzna jest ściśle powiązana z przyszłościową indywidualizacją zabiegów kosmetycznych, połączonych z żywieniem i aktywnością ruchową człowieka.

Słowa kluczowe: genetotrofia, żywienie, aktywność ruchowa