patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2008, 11(4): 283-294pl,endodaj do koszyka

Zastosowanie badań ultrasonograficznych wysokiej częstotliwości w monitorowaniu terapii antycellulitowej - doświadczenia własne


Robert Mlosek 1/, Renata Dębowska 2/, Marcin Lewandowski 4/, Sylwia Malinowska 3/, Ryszard Truszkowski 4/, Andrzej Nowicki 4/, Irena Eris 2/

1/ Zakład Diagnostyki Obrazowej II Wydział Lekarski WUM w Warszawie
2/ Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris
3/ Life-Beauty sp. cywilna, Grodzisk Mazowiecki
4/ Zakład Ultradźwięków IPPT PAN w Warszawie

Streszczenie
Wprowadzenie. Skonstruowanie głowic wysokich częstotliwości otworzyło dla ultrasonografii nowe, dotychczas niepoznane obszary badawcze. Zastosowanie głowic o częstotliwościach 20-50Mhz umożliwia obrazowanie tkanek powierzchownych, które wcześniej postawały poza zasięgiem ultrasonografistów. Dzięki temu badania USG wkroczyły do dermatologii, kosmetologii i okulistki.
Cel pracy. Celem niniejszej pracy było sprawdzenie użyteczności badań ultrasonograficznych wysokiej częstotliwości w monitorowaniu terapii antycellulitowej.
Materiał i metoda. W badaniach udział wzięły 2 grupy kobiety. Pierwsza grupa stosowała krem antycellulitowy, druga grupa poddana była zabiegom kosmetycznym metodą Body Wrapping. Do badań zastosowano eksperymentalny aparat u-Scan wyposażony w głowicę o częstotliwości 35 MHz. Badania ultrasonograficzne były wykonywane przed rozpoczęciem terapii oraz po jej zakończeniu. W zebranym materiale oceniano grubość naskórka oraz skóry właściwej, echogeniczność skóry właściwej, wrastanie pasm tkanki podskórnej w skórę właściwą oraz występowanie lub brak obrzęków.
Wyniki i wnioski. Przeprowadzone badania pokazały, że użytecznymi parametrami do oceny cellulitu w badaniach ultrasonograficznych wysokich częstotliwość są przede wszystkim grubość skóry właściwej, wrastanie pasm tkanki podskórnej w skórę właściwą oraz echogeniczność. Biorąc pod uwagę nowatorski charakter pracy zasadne wydaje się podejmowanie dalszych badań w zakresie tej tematyki.

Słowa kluczowe: ultrasonografia wysokich częstotliwości, cellulit, skóra właściwa, naskórek