patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2009, 12(1): 23-37pl,endodaj do koszyka

Stałe nanocząstki lipidowe i nanostrukturalne nośniki lipidowe w nowoczesnych kosmetykach


Hanna Wosicka, Janina Lulek

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Streszczenie
Stałe nanocząstki lipidowe (SLN) oraz nanostrukturalne nośniki lipidowe (NLC) są stosunkowo nowymi nośnikami substancji czynnych, które znajdują coraz większe zastosowanie zarówno w farmacji jak i w kosmetologii. Niniejszy artykuł dostarcza aktualnych danych na temat budowy oraz metod ich otrzymywania, a także wpływu sposobu przygotowania oraz rodzaju użytych lipidów i emulgatorów na rozmiary otrzymywanych SLN i NLC. Na podstawie najnowszego piśmiennictwa zostały omówione możliwości oraz sposoby inkorporowania substancji czynnych do nanocząstek lipidowych. Opisano zalety i wady oraz różnice między SLN a NLC. Ilustrując przykładami scharakteryzowano właściwości okluzyjne i adhezyjne nanocząstek oraz przedstawiono sposoby uwalniania substancji aktywnych oraz przenikanie nanostruktur lipidowych przez skórę. Zwrócono uwagę na właściwości poślizgowe oraz rozbielające nanocząstek lipidowych, a także na ich zdolność do rozpraszania promieniowania słonecznego, umożliwiającą ich zastosowanie jako fizycznych filtrów przeciwsłonecznych. Na podstawie dostępnych danych przedstawiono możliwości wykorzystania zarówno SLN, jak i NLC we współczesnej kosmetologii. Podano przykłady związków aktywnych inkorporowanych do omawianych nośników oraz preparatów kosmetycznych obecnych już na rynku i zawierających nanocząstki lipidowe. W ostatniej części artykułu zwrócono uwagę na problem potencjalnej toksyczności oraz niewystarczającej pojemności nanocząstek dla substancji czynnych.

Słowa kluczowe: SLN, NLC, lipidy, nanocząstki, kosmetyki, skóra, okluzja