patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2009, 12(1): 60-66pl,endodaj do koszyka

Synteza i właściwości pigmentów kosmetycznych na bazie barwników naturalnych


Zygmunt Boruszczak

Instytut Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej

Streszczenie
Przeprowadzono syntezę nowych pigmentów kosmetycznych przez osadzanie barwników naturalnych: berberyny, juglonu, hematoksyliny i betaniny na nośniku glinokrzemianowym JELTAR-100. Otrzymane proszki pigmentów poddano testom odpornościowym na działanie wody, potu, rozpuszczalników organicznych, wysokiej temperatury i światła. Wyniki tych testów wykazały dobre właściwości użytkowe pigmentów pochodnych berberyny i hematoksyliny.

Słowa kluczowe: pigmenty kosmetyczne, barwniki naturalne