patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 15.04.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2009, 12(2): 132-138pl,endodaj do koszyka

Ocena estetycznych efektów operacyjnego leczenia blizn pourazowych


Bogusław Antoszewski 1/, Anna Kasielska 2/

1/ Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej KCh Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Indywidualny Tok Studiów w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej KCh Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. W leczeniu blizn wykorzystywanych jest wiele metod chirurgicznych, farmakologicznych i fizykalnych, których głównym celem jest usunięcie zaburzenia czynnościowego lub estetycznego, a wycięcie chirurgiczne należy do najczęściej stosowanych metod.
Cel. Celem pracy jest ocena odległych estetycznych wyników chirurgicznego leczenia blizn pourazowych.
Materiał i metoda. Ocenę odległych wyników chirurgicznego leczenia blizn pourazowych przeprowadzono w grupie 31 pacjentów Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na podstawie kompletnej, standaryzowanej dokumentacji fotograficznej, która obejmowała stan przed zabiegiem i minimum 6 miesięcy po nim. Analizie poddano blizny przed i po chirurgicznym leczeniu, uwzględniając następujące jej cechy: szerokość, grubość, barwę, przebieg i deformację okolicznych tkanek. Ostateczny wynik powstał z sumy punktów, na jakie oceniono każdą z analizowanych cech blizny.
Wyniki. Po leczeniu istotnie poprawił się wygląd blizny w zakresie szerokości, barwy i deformacji okolicznych tkanek. Średnia sumaryczna punktacja uwzględniająca każdą z analizowanych cech blizny przed operacją wynosiła 4,64, a po operacyjnym leczeniu - 1,87 (p<0,05).
Wnioski. 1. Właściwy wybór techniki operacyjnej w leczeniu pourazowych blizn, w większości przypadków, pozwala uzyskać dobry wynik estetyczny. 2. Operacyjne leczenie blizn istotnie redukuje ich szerokość, deformację okolicznych tkanek i poprawia barwę blizny.

Słowa kluczowe: blizna, leczenie operacyjne, estetyczny wynik