patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
środa, 25.11.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2009, 12(3): 212-216pl,endodaj do koszyka

Wpływ preparatów przeznaczonych do higieny rąk na pH skóry


Magdalena Zdybel, Sławomir Wilczyński, Anna Deda, Paweł Ramos

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie
Wprowadzenie. Znaczenie higieny dłoni w rozprzestrzenianiu się infekcji jest nie do przecenienia. Jednakże, zwykłe mydło bez emolientów może powodować nie tylko podrażnienie i suchość skóry, ale również jej alkalizację. Alkalizacja skóry może prowadzić do powstania bardziej sprzyjającego środowiska do rozwoju patogennych bakterii.
Cel pracy. Głównym celem niniejszej pracy było porównanie wpływu na pH skóry zdrowych ochotników dwóch różnych niemedycznych środków higieny: pierwszego zawierającego emolient i drugiego bez składników nawilżających.
Materiały i metody. Zbadano pH skóry ochotników przed i po zastosowaniu mydła w kostce. Użyto dwóch różnych mydeł: opartego na tłuszczu łojowym pozbawionego emolientów i opartego na laurylosiarczanie sodowym zawierającego około 25% emolientów. Do wyznaczenia pH użyto pehametru HI 98109 o dokładności pomiaru 0.01 jednostki pH.
Wyniki. Wyjściowe pH skóry ochotników wynosiło 5.51 czyli było lekko kwaśne. Po umyciu rąk mydłem bez emolientów powierzchnia skóry uległa alkalizacji (pH 6,68). 20 minut po umyciu rąk wartość pH spadła prawie do wartości początkowej. Użycie mydła zawierającego emolient nie spowodowało istotnie statystycznych zmian pH.
Wnioski. Porównanie dwóch badanych mydeł w kostce wskazuje, że dodatek emolientów skutecznie chroni pH skóry przed alkalizacją.

Słowa kluczowe: pH skóry, higiena rąk, mycie rąk, mydło