patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2010, 13(2): 129-138pl,endodaj do koszyka

Ocena wpływu zastosowanego podłoża na proces uwalniania składowych wyciągu z mącznicy lekarskiej z półstałych preparatów podawanych na skórę o działaniu wybielającym


Magdalena Piechota-Urbańska, Wiktor Urbański, Justyna Kołodziejska, Grażyna Samczewska, Aneta Berner-Strzelczyk

Katedra Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Arbutyna zawarta w suchym wyciągu z mącznicy lekarskiej działa wybielająco na skórę, co może być wykorzystane w dermatologii i kosmetologii. Założeniem podjętych badań było opracowanie nowych receptur półstałych preparatów podawanych na skórę zawierających suchy wyciąg z mącznicy lekarskiej. Celem pracy była ocena wpływu zastosowanego podłoża na proces uwalniania składowych wyciągu z mącznicy lekarskiej z wytworzonych formulacji. Preparaty zostały przygotowane na bazie trzech typów podłoży: podłoża hydrożelowego, podłoża kremowego lipofilowego, podłoża kremowego hydrofilowego. Zbadano parametry fizykochemiczne wytworzonych formulacji, w zależności od rodzaju podłoża. Badania lepkościowe przeprowadzono korzystając z reometru cyfrowego typu płytka-stożek. Rozciągliwość oceniono za pomocą ekstensometru. Przeprowadzono pomiary pH metodą potencjometryczną. W warunkach in vitro przeprowadzono badanie szybkości uwalniania składowych suchego ekstraktu przez błonę półprzepuszczalną do płynu akceptorowego. Ilość uwolnionych substancji leczniczych oznaczono metodą spektrofotometryczną.
Na podstawie wyników badań oraz oceny dyfuzji składników aktywnych przez membranę dializacyjną do płynu akceptorowego oszacowano jakość wytworzonych formulacji. Spośród zaproponowanych preparatów proces uwalniania substancji leczniczych z suchego wyciągu z mącznicy lekarskiej do płynu akceptorowego najefektywniej przebiega z formulacji hydrożelowej P1+M. Nie zawsze istnieje ścisła zależność pomiędzy właściwościami reologicznymi charakteryzującymi sporządzone formulacje, a ilością uwolnionych z nich substancji leczniczych. Ilość uwolnionej substancji zależy w dużym stopniu od typu podłoża.

Słowa kluczowe: półstałe preparaty do stosowania na skórę, mącznica lekarska, wyciągi, reologia, dostępność farmaceutyczna