patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2010, 13(2): 139-146pl,endodaj do koszyka

Porównanie właściwości antyoksydacyjnych metodą EPR wybranych olei roślinnych stosowanych w kosmetologii


Sławomir Wilczyński 1/, Marta Wiewióra 1/, Anna Deda 1,2/, Magdalena Zdybel 1/

1/ Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Farmaceutyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2/ Zakład Medycyny Estetycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie
Zbadano potencjał antyoksydacyjny wybranych olei stosownych w kosmetologii za pomocą spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR). Zbadano następujące oleje: olej arganowy otrzymywany metodami tradycyjnymi (przez obróbkę termiczną) (TAO), olej arganowy uzyskiwany przez tłoczenie na zimno (CPAO), olej jojoba (JO), i olej makadamia (MO). Zanik intensywności integralnej wzorcowych wolnych rodników (DPPH) był wskaźnikiem potencjału antyoksydacyjnego badanych olei. Zdolności do zmiatania wzorcowych wolnych rodników wg rosnących właściwości antyoksydacyjnych przedstawia się następująco: olej arganowy otrzymywany tradycyjnie, olej jojoba, olej makadamia, olej arganowy otrzymywany przez tłoczenie na zimno. Otrzymane wyniki porównano z danymi literaturowymi o zawartości tokoferoli w badanych olejach. Nie otrzymano wyraźnej korelacji pomiędzy zawartością tokoferoli w badanych olejach a ich właściwościami antyoksydacyjnymi. Może to wynikać z istotnej aktywności antyoksydacyjnej innych składników badanych próbek. Stwierdzono istotne różnice w skuteczności przeciwrodnikowej oleju arganowego uzyskiwanego metodą tradycyjną (A = 1.1 j.w.) i oleju arganowego uzyskiwanego metodą tłoczenia na zimno (A = 0.41 j.w.). Ta różnica może wynikać z degradacji termicznej antyoksydantów odpowiedzialnych za zmiatanie wolnych rodników w oleju arganowym otrzymywanym metodami tradycyjnymi.

Słowa kluczowe: oleje roślinne, olej arganowy, olej makadamia, olej jojoba, spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR)