patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2011, 14(3): 180-184endodaj do koszyka

Handlowe kosmetyczne ekstrakty roślinne jako źródło flawonoidów - naturalnych przeciwutleniaczy


Paulina Malinowska

Katedra Technologii i Ochrony Środowiska, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Streszczenie
Wstęp. Aktywność przeciwutleniająca ekstraktów roślinnych jest jedną z ich ważniejszych właściwości. Naukowcy nieustannie poszukują źródeł naturalnych przeciwutleniaczy, które mogłyby zastąpić syntetyczne antyoksydanty w wielu formulacjach kosmetycznych i farmaceutycznych.
Cel. Celem pracy było zbadanie zawartości flawonoidów oraz aktywności przeciwutleniającej dziesięciu handlowych kosmetycznych ekstraktów roślinnych dostępnych na polskim rynku kosmetycznym.
Materiały i metody. Oznaczono zawartość flawonoidów w ekstraktach roślinnych oraz ich aktywność przeciwutleniającą przy użyciu dwóch testów: FRAP oraz TEAC.
Wyniki. Wykazano, iż handlowe ekstrakty roślinne stosowane w przemyśle kosmetycznym różnią się pomiędzy sobą zawartością flawonoidów i aktywnością przeciwutleniającą. Zawartość flawonoidów wpływa na aktywność przeciwutleniającą ekstraktów roślinnych. Najwyższą aktywność przeciwutleniającą, zarówno w teście FRAP, jak i TEAC, zaobserwowano dla ekstraktów z wierzby białej, brzozy białej i lipy drobnolistnej. Mogą być one zastosowane jako naturalne przeciwutleniacze przedłużające stabilność kosmetyków.
Wnioski. Dzięki otrzymanej wysokiej korelacji między wartościami FRAP a zawartością flawonoidów wywnioskowano, iż w przypadku zastosowania tej metody w przybliżeniu możemy oszacować zawartość flawonoidów w badanych ekstraktach roślinnych. FRAP okazał się być lepszym parametrem oceny jakości badanych kosmetycznych ekstraktów roślinnych stosowanych w przemyśle kosmetycznym niż test TEAC, w stosunku do zawartości w nich flawonoidów.

Słowa kluczowe: ekstrakty roślinne, flawonoidy, kosmetyki, aktywność przeciwutleniająca