patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 01.06.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2012, 15(1): 39-43pldodaj do koszyka

Wpływ proporcji twarzy na ocenę atrakcyjności u kobiet


Anna Kasielska, Bogusław Antoszewski

Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. Analiza proporcji w obrębie twarzy jest bardzo istotna dla właściwej oceny i planowania zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii estetycznej.
Cel pracy. Analiza proporcji twarzy wśród kobiet i ich wpływu na ocenę atrakcyjności twarzy.
Materiał i metoda. Materiał badawczy stanowiły standaryzowane fotografie twarzy 100 kobiet w wieku 26,8±4,2 lat (od 21 do 32 lat). Wykonano pomiary antropometryczne twarzy i obliczono wskaźniki proporcji oraz wskaźniki asymetrii. Na podstawie ocen panelu (5 kobiet i 5 mężczyzn), twarze podzielono na 3 grupy: atrakcyjne, przeciętne i nieatrakcyjne.
Wyniki. Twarze atrakcyjne od przeciętnych istotnie różniły się czterema wskaźnikami: wysokościowo-szerokościowym szpary ustnej, jarzmowo-żuchwowym, międzyoczodołowym i szerokości międzyocznej wewnętrznej do szerokości nosa (p<0,05). Wszystkie analizowane wskaźniki asymetrii atrakcyjnych twarzy były istotnie mniejsze niż nieatrakcyjnych (p<0,05).
Wnioski. 1. Szersze rozstawienie oczu, większa odległość między wewnętrznymi kątami oczu w odniesieniu do szerokości nosa i większa wysokość szpary ustnej do jej szerokości oraz kształt twarzy wpływają na atrakcyjność twarzy u kobiet. 2. Twarze oceniane jako atrakcyjne cechują się mniejszą asymetrią niż twarze przeciętne i nieatrakcyjne.

Słowa kluczowe: atrakcyjność, proporcje twarzy, kobiety