patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 01.06.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2012, 15(1): 50-57endodaj do koszyka

Wstępne badania nad charakteryzowaniem korneocytów za pomocą mikroskopu sił atomowych (AFM)


Ida Dulińska-Molak 1/, Małgorzata Lekka 2/, Małgorzata Lewandowska 1/, Monika Pasikowska 3/, Bożena Tyszczuk 3/, Irena Eris 3/

1/ Facutly of Materials Science and Engineering, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
2/ The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
3/ Dr Irena Eris Centre for Science and Research, Warsaw, Poland

Streszczenie
Wstęp. Mikroskopia sił atomowych (AFM) jest jedną z najnowocześniejszych technik badawczych, która umożliwia charakterystykę komórek skóry.
Cel. Opracowanie metody pomiaru AFM mechanicznych właściwości komórek warstwy rogowej naskórka przed aplikacją kremu nawilżającego i po jego stosowaniu przez 5 dni.
Materiały i metody. Prezentowane badania dotyczyły pomiarów sztywności, właściwości adhezyjnych oraz topografii korneocytów, przy użyciu mikroskopu sił atomowych Park Systems XE120 AFM. Krem nawilżający stosowano przez 5 dni. Korneocyty zebrano przed i po zakończeniu stosowania kremu, z części wewnętrznej przedramienia za pomocą ´Cuderm tape strips´. W czasie testu nie stosowano innych preparatów kosmetycznych.
Wyniki. Uzyskane wyniki wykazały zmiany właściwości komórek, takich jak moduł Younga i siły adhezyjne, wynikające z reakcji skóry na zastosowany produkt kosmetyczny.
Wnioski. Uzyskane wstępne wyniki wskazują, że technika mikroskopii sił atomowej (AFM) jest precyzyjnym narzędziem do badania zmian właściwości mechanicznych korneocytów.

Słowa kluczowe: mikroskop sił atomowych, korneocyty, moduł Younga, siły adhezji