patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2012, 15(3): 163-166pldodaj do koszyka

Powikłania zabiegów upiększających ciało - tatuaże


Anna Sysa-Jędrzejowska 1/, Ryszard Glinka 2/, Jarosław Bogaczewicz 1/

1/ Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Streszczenie
Jednym ze sposobów zdobienia ciała jest tatuaż. Wykonują go zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Ich liczba, rozległość i stosowana kolorystyka może być bardzo różna. Wywiera to wpływ na rodzaj objawów niepożądanych. Przedstawiono charakter najczęstszych powikłań tych zabiegów, jak też rzadko opisywanych, ale poważnych zagrożeń. Przedstawiono także na podstawie danych literatury konieczność wprowadzenia uregulowań prawnych, dotyczących między innymi składu stosowanych barwników.

Słowa kluczowe: zdobienie ciała, tatuaż, działania niepożądane, powikłania, zapalenie skóry, alergia