patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2012, 15(3): 192-196pldodaj do koszyka

Ocena estetycznych wyników i powikłań po wykonaniu makijażu permanentnego


Bogusław Antoszewski 1/, Aneta Czarnacka 2/, Ewa Woźniak 3/, Anna Kasielska-Trojan 1/

1/ Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Magistrantka Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3/ Indywidualny Tok Studiów w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. Makijaż permanentny jest sztuką ozdabiania powierzchni skóry pozwalającą m.in. na polepszenie wyglądu powiek, przywrócenie symetrii brwi oraz poprawę zarysu i barwy ust. Celem badania była ocena estetycznych wyników po wykonaniu makijażu permanentnego w opinii kobiet, które poddały się tym zabiegom oraz analiza powikłań związanych z tą procedurą.
Materiał i metoda. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród 53 kobiet, które poddały się zabiegowi wykonania makijażu permanentnego. Pytania ankietowe dotyczyły danych demograficznych, okolic poddanych zabiegowi, opinii kobiet na temat jego efektów oraz ewentualnych powikłań.
Wyniki. Analiza oceny zadowolenia z wykonanego makijażu wykazała, że większość kobiet (82%) jest bardzo zadowolona z wyniku, 14% uznało efekt za zadowalający, a tylko 4% za niezadowalający. Reakcje niepożądane po zabiegu zaobserwowało 51 badanych. Najczęściej zgłaszanymi były zaczerwienienie miejsca poddanego zabiegowi (78%) i jego obrzęk (75%).
Wnioski. 1. W opinii kobiet, które poddały się zabiegom wykonania makijażu permanentnego, jego wyniki są zadowalające 2. Wykonanie trwałego makijażu wpływa pozytywnie na ocenę własnej atrakcyjności, pewność siebie i dobre samopoczucie osób poddających się zabiegom. 3. Najczęstszymi reakcjami niepożądanymi po wykonaniu makijażu permanentnego są zaczerwienienie i obrzęk miejsca poddanego zabiegowi.

Słowa kluczowe: makijaż permanentny, estetyczny efekt, powikłania