patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2012, 15(3): 197-199pldodaj do koszyka

Wpływ palenia papierosów na stan skóry studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Bogusław Antoszewski 1/, Marta Fijałkowska 1/, Emilia Strzelczyk 2/, Agnieszka Tataj 2/, Anna Kasielska-Trojan 1/

1/ Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Magistrantka Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Palenie tytoniu jest poważnym nałogiem, negatywnie wpływającym na organizm człowieka. Już dawno zauważono istotną korelację miedzy paleniem papierosów a jego negatywnym wpływem na stan skóry człowieka. Skóra palacza jest blado-szara, cienka i sucha.
Cel. Celem pracy było określenie wpływu palenia papierosów na stan skóry w grupie palących i niepalących studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Materiał i metoda. Badaniem objęto grupę 120 studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (30 kobiet palących i 30 niepalących oraz 30 mężczyzn palących i 30 niepalących). U każdej osoby zostało przeprowadzone badanie, które polegało na ocenie przeznaskórkowej utraty wody (TEWL).
Wyniki. Średnia wartość przeznaskórkowej utraty wody u kobiet palących była wyższa niż u kobiet niepalących (odpowiednio 9,22 i 7,38). Podobną zależność stwierdzono w grupie mężczyzn, wartość TEWL u palących studentów wyniosła 10,55, a wśród niepalących - 7,87. Otrzymane wyniki były istotne statystycznie.
Wnioski. Palenie papierosów zwiększa transepidermalną utratę wody, doprowadzając do zmniejszenia stopnia nawilżenia naskórka, co przyczynia się do przyspieszonego starzenia się skóry u osób palących. Niezbędna jest edukacja studentów w zakresie wiedzy na temat wpływu palenia papierosów na stan skóry.

Słowa kluczowe: przeznaskórkowa utrata wody, palenie papierosów