patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2012, 15(4): 255-258pldodaj do koszyka

Modelowanie sylwetki ciała z zastosowaniem endermologii


Marta Fijałkowska 1/, Olga Całka 2/, Bogusław Antoszewski 1/

1/ Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Magistrantka Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Endermologia jest rodzajem masażu tkanek miękkich powłok wykonywanym przy użyciu urządzenia wyposażonego w funkcję zasysania skóry pod ciśnieniem. Metodę endermologii można zastosować w modelowaniu konturów ciała, u pacjentek z cellulitem czy wiotką skórą w celu redukcji w/w defektów.
Cel. Celem pracy jest określenie wpływu zastosowania endermologii na modelowanie sylwetki u kobiet korzystających z tego typu zabiegów na podstawie wykonanych pomiarów ciała.
Materiał i metoda. Badaniami objęto grupę 74 kobiet, które poddały się zabiegom endermologii. U każdej osoby zostało przeprowadzone badanie, które polegało na pomiarze: masy ciała, wzrostu i obwodów: talii, bioder, ud, przed i po zakończonej serii zabiegów.
Wyniki. Analiza statystyczna wykazała istotne zmniejszenie masy ciała badanych oraz wszystkich obwodów (talia, biodra i uda) przed i po zabiegach endermologii.
Wnioski. Seria zabiegów z zastosowaniem endermologii istotnie wpływa na zmniejszenie poszczególnych obwodów (talia, biodra, uda) i spadek masy ciała oraz BMI w badanej grupie kobiet. Przeprowadzone badania sugerują, że endermologia jest efektywną metodą kształtowania sylwetki.

Słowa kluczowe: endermologia, modelowanie ciała