patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2012, 15(4): 259-264pldodaj do koszyka

Występowanie składników roślinnych o znanym potencjale uczulającym w kosmetykach przeciwstarzeniowych


Agnieszka Zabiegała, Jadwiga Wojtanowska, Radosław Śpiewak

Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Streszczenie
Wprowadzenie. Surowce roślinne są często wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym m.in. w produktach o działaniu przeciwstarzeniowym, w związku z przypisywanym im działaniem odżywczym oraz regenerującym skórę, jak również w celu poprawy konsystencji lub zapachu danego preparatu. Jednak składniki te mogą być przyczyną reakcji alergicznych, w tym alergii kontaktowej.
Cel. Celem pracy była analiza składu kosmetyków o działaniu przeciwstarzeniowym do pielęgnacji twarzy, pod kątem występowania w nich składników roślinnych o znanym potencjale uczulającym.
Materiał i metody. Poddaliśmy analizie 180 produktów kosmetycznych o deklarowanym działaniu przeciwstarzeniowym dostępnych w sierpniu 2012 roku w hurtowniach kosmetycznych na terenie Krakowa oraz Łodzi. Produkty kosmetyczne poddaliśmy dokładnej analizie składu deklarowanego na opakowaniu produktu kosmetycznego wg nomenklatury INCI. Na podstawie europejskiej bazy danych Cosing, internetowej bazy Cosmetic Analysis oraz Environmental Working Group (EWG) Skin Deep Cosmetics Database, wyodrębniliśmy z analizowanych produktów kosmetycznych składniki pochodzenia roślinnego. Zidentyfikowane składniki pochodzenia roślinnego przeanalizowaliśmy pod kątem znanego z literatury potencjału uczulającego na podstawie kwerendy w bazach bibliograficznych PubMed oraz Scopus.
Wyniki. W deklarowanym składzie 180 analizowanych kosmetyków zidentyfikowaliśmy 323 substancje, spośród których wyodrębniliśmy 191 substancji pochodzenia roślinnego. Jedynie 6 (3%) spośród analizowanych 180 produktów kosmetycznych nie zawierało żadnej substancji pochodzenia roślinnego. Spośród zidentyfikowanych 191 składników pochodzenia roślinnego, w odniesieniu do 29 (15%) opisano w literaturze medycznej reakcje alergiczne. Znajdowały się one w 84 (47%) analizowanych produktach.
Wnioski. Co drugi produkt kosmetyczny o deklarowanym działaniu przeciwstarzeniowym zawiera substancje roślinne o znanym potencjale uczulającym, najczęściej jest to: citronellol, bisabolol oraz geraniol.

Słowa kluczowe: składniki roślinne, produkty przeciwstarzeniowe, potencjał uczulający, alergia kontaktowa, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry