patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2012, 15(4): 272-278pldodaj do koszyka

Wpływ rocznego przechowywania na parametry reologiczne i dostępność farmaceutyczną chlorowodorku morfiny z bezwodnych maści absorpcyjnych


Grażyna Samczewska

Zakład Farmacji Aptecznej, Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. Chlorowodorek i siarczan morfiny to farmakopealne sole morfiny stosowane w polskim lecznictwie. Są one związkami trwałymi w stanie stałym, przechowywane bez dostępu wilgoci, natomiast pod wpływem wody i tlenu w niej rozpuszczonego łatwo ulegają rozkładowi. Alternatywnym rozpuszczalnikiem dla soli morfiny, w preparatach dermatologicznych, może być propano-1,2-diol (glikol propylenowy).
Cel. Celem pracy było zbadanie po rocznym przechowywaniu pH, właściwości reologicznych wytworzonych podłoży i maści oraz szybkości uwalniania chlorowodorku morfiny (CM) z bezwodnych maści przez błonę półprzepuszczalną do wody.
Materiały i metodyka. Badaniom poddano podłoża i maści o zmiennej zawartości wazeliny białej i bezwodnej lanoliny, natomiast o stałej zawartości glikolu propylenowego (podłoża) lub glikolowego roztworu chlorowodorku morfiny (maści). Rozsmarowywalność preparatów zbadano metodą ekstensometryczną. Metodą potencjometryczną zmierzono pH wytworzonych maści. Parametry lepkościowe wyznaczono przy użyciu reometru cyfrowego typu stożek-płytka. Badanie dostępności farmaceutycznej soli morfiny przeprowadzono metodą spektrofotometryczną.
Wyniki. Po rocznym przechowywaniu obserwuje się niewielki wzrost pH, wzrost lepkości i tiksotropii, obniżenie liczby potliwości, rozsmarowywalności i granic płynięcia. Dostępność farmaceutyczna CM pozostała najwyższa z maści zawierającej 16% lanoliny.

Słowa kluczowe: maści absorpcyjne bezwodne, chlorowodorek morfiny, glikol propylenowy, reologia, dostępność farmaceutyczna po rocznym przechowywaniu