patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2013, 16(1): 9-17pldodaj do koszyka

Wybrane choroby skóry uwarunkowane genetycznie


Piotr Groborz 1/, Katarzyna Duda-Grychtoł 2/, Arkadiusz Samojedny 1/

1/ Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
2/ Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie
Skóra człowieka spełnia bardzo ważne funkcje dla całego ustroju, a zmiany genetyczne w organizmie mogą prowadzić do różnorodnych jej chorób. Genodermatozy to dziedzicznie uwarunkowane choroby skóry. Należą do nich: łuszczyca, albinizm, rogowiec dłoni i stóp, rogowacenie mieszkowe, choroba Dariera, rybia łuska, choroba Haileya-Haielya, pęcherzowe oddzielanie się naskórka, naskórkowe oddzielanie się naskórka, oddzielanie się naskórka w sferze łączącej, skórne oddzielanie się naskórka. Spośród wyżej wymienionych chorób łuszczyca jest jednym z najczęściej występujących uwarunkowanych genetycznie schorzeń o nawrotowym i przewlekłym przebiegu. Badania naukowe wykazały, iż albinosi jak i osoby ze skórą pergaminowatą i barwnikową są szczególnie podatni na rozwój nowotworów skóry. Ponieważ skóra jest organem, na który człowiek zwraca szczególną uwagę ze względów estetycznych, celowym jest poddawanie jej ciągłej obserwacji pod kątem różnorodnych zmian w tym również tych o podłożu genetycznym. Mimo iż całkowite wyleczenie chorób skóry uwarunkowanych genetycznie jest jak do tej pory niemożliwe, to ważna jest jednak odpowiednia profilaktyka i ich leczenie zmniejszające konsekwencje występowania danego schorzenia.

Słowa kluczowe: choroby genetyczne skóry, genodertmatozy, albinizm, skóra pergaminowata, skóra barwnikowa, rak