patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2013, 16(2): 93-97pldodaj do koszyka

Aplikacyjne aspekty wybranych polioz zawierających pochodne glukozy


Wacława Marcoin, Zofia Dzierżewicz

Wydział Ochrony Zdrowia, Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Streszczenie
W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie badaniem struktury oraz właściwości naturalnych egzogennych antyoksydantów, jako substancji fizjologicznie aktywnych. W związku z powyższym wzrosła liczba badań dotyczących izolowania i badania właściwości aktywnych biologicznie polioz (polisacharydów) pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego. Badania skuteczności terapeutycznej i profilaktycznej chityny oraz jej pochodnych wykazały, że związki wielkocząsteczkowe, poliozy (polisacharydy) pochodzenia naturalnego mają znaczenie m.in. w medycynie, farmacji i kosmetologii.
W artykule przedstawiono przegląd literaturowy zastosowania chityny i jej pochodnych w aspekcie ich właściwości. Chitozan jest główną pochodną chityny otrzymaną przez częściową lub całkowitą deacetylację chityny, która jest elementem strukturalnym pancerza skorupiaków morskich (takich jak kraby, krewetki) i owadów oraz ścian komórkowych grzybów, drożdży, pleśni. Jednym z parametrów charakteryzujących chitozan jest stopień deacetylacji. Szersze spectrum zastosowań chitozanu uzyskuje się poprzez jego modyfikacje fizykochemiczne i chemiczne. W wyniku modyfikacji fizykochemicznej można otrzymać chitosan mikrokrystaliczny o specyficznych właściwościach (biodegradowalność, biokompatybilność, zdolność tworzenia błon polimerowych). Chitosan jest biopolimerem o szczególnych cechach, które predysponują go do różnych zastosowań.

Słowa kluczowe: poliozy, chityna, chitozan, właściwości, zastosowanie