patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2013, 16(2): 118-125pldodaj do koszyka

Molekularne podłoże starzenia skóry i metody ochrony


Mirosław Sopel

Instytut Kosmetologii, Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu

Streszczenie
Starzenie skóry przejawia się powstawaniem zmarszczek, utratą elastyczności i zmianami pigmentacyjnymi. Zmiany te są wynikiem starzenia endogennego, jak i również podlegają wpływowi środowiska. Zasadnicze mechanizmy patogenezy starzenia skóry nie są jeszcze dokładnie poznane nie mniej jednak możemy stwierdzić, że jest to złożony proces, który przebiega z udziałem wielu szlaków metabolicznych. Badania ostatnich lat wskazują na istotne procesy biologiczne zaangażowane w proces starzenia skóry, takie jak: zmiany w procesie naprawy DNA, destabilizacja funkcji mitochondriów, zburzenia cyklu komórkowego, zmiany składu i kompozycji macierzy pozakomórkowej. Poznanie biologii starzenia skóry pozwoli na dokładniejsze zrozumienie tego procesu, jak i również optymalizację strategii zapobiegających starzeniu. Poznanie molekularnego podłoża starzenia skóry może stanowić punkt uchwytu dla konstrukcji nowych metod terapii oraz projektowania produktów kosmetycznych.

Słowa kluczowe: Starzenie skóry, uszkodzenie i naprawa DNA, mitochondria, telomery, ochrona skóry