patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2013, 16(2): 137-149pldodaj do koszyka

Składniki odpowiedników wyrobów perfumeryjnych wysokiej jakości z linii orientalnej oznaczonych techniką GC/MS. Część I. Wyroby przeznaczone dla kobiet


Karolina Boryna 1/, Wiktor Wesołowski 2,3/, Joanna Borowiecka 4/

1/ ICN Polfa Rzeszów S.A.
2/ Zakład Toksykologii Katedry Toksykologii i Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3/ Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
4/ Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. Typowymi składnikami kompozycji orientalnej są piżma, wanilia, ambra, przyprawy korzenne. Obecnie składniki pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wykorzystywane do konstrukcji kompozycji zapachowej wyrobów orientalnych są zastępowane związkami syntetycznymi.
Cel. Celem pracy było określenie składu jakościowego i zawartości procentowej składników substytutów wyrobów perfumeryjnych wysokiej jakości z wykorzystaniem techniki GC/MS. Stwierdzenie czy użyte składniki są zgodne z dopuszczonymi przez Wskazówki IFRA.
Materiał i metody. Analizie GC/MS poddano dwadzieścia dwa wyroby z grupy orientalnej przeznaczone dla kobiet, które są odpowiednikami oryginalnych wyrobów perfumeryjnych wysokiej jakości. Zasada oznaczenia polegała na porównaniu widma MS zarejestrowanego piku chromatograficznego GC o najwyższej wartości czasu retencji (RT) badanej próbki z wzorcowym widmem MS znajdującym się w bibliotece widm MS.
Wyniki. Analiza GC/MS pozwoliła stwierdzić, że we wszystkich analizowanych wyrobach obecny był rozpuszczalnik - ftalan dietylu. W największej liczbie próbek obserwowano następujące związki: jasmonian dihydrometylu, LilialTM, Piżmo T®, Piżmo 36A®, Ambroks® i linalol. LilialTM obserwowano w osiemnastu substytutach w ilości 0,07-10,10%, którym nadaje zapach konwaliowy. Jasmonian dihydrometylu obecny był w dwudziestu jeden próbkach w ilości 1,31-15,20%. Makrocykliczne piżma: Ambretolid® i Piżmo T® (brasylan etylu) nadają charakterystyczny trwały, przenikliwy zapach, pełniąc dodatkowo funkcję utrwalacza zapachu. Rezultaty analizy GC/MS pozwoliły stwierdzić obecność piżm policyklicznych, takich jak: Tonalid®, Galaksolid® i Piżmo 36A® w piętnastu próbkach (0,11-13,61%). W dwudziestu próbkach stwierdzono obecność linalolu (0,18-5,45%), który wnosi do kompozycji orientalnej orzeźwiający, kwiatowo-leśny zapach z lekką nutą cytrusową.
Wnioski. Rezultaty analizy substytutów wyrobów perfumeryjnych wysokiej jakości z linii orientalnej z zastosowaniem techniki GC/MS wskazują, że składniki i ich stężenia we wszystkich próbkach są zgodne ze Wskazówkami IFRA.

Słowa kluczowe: linia orientalna, wyroby perfumeryjne dla kobiet, GC/MS